Hovedside    |   OM OSS    |   OM BUTIKKEN    |   BØRSEMAKERVERSTED    |   INFO SIDEN    |   FORESPØRSEL


 


HVORFOR LYDDEMPER?

Lyddemper på jaktrifla. 

Forebygging av hørselskader
Våre beste lyddempere for rifler reduserer støynivået målt med skytterens ører så mye at uansett kaliber ligger DB-verdiene både Peak og Fast Max innenfor arbeidstilsynets krav på arbeidsplassen. Med andre ord er faren for hørselskader uten bruk av øreklokker e.l. etter arbeidstilsynets mening ikke til stede. Mange har desverre erfart at de høye støyverdiene som ørene utsettes for ifm. skyting (også i jaktsituasjoner) kan gi permanente hørselskader. Det vil ofte være ødeleggende for jakta om man benytter hørselvern for å unngå disse skadene. 

Miljøvennlig

Demperen vil også medføre betydelig reduksjon i plager for naboene til jaktterrenget. Under hjortejakta på vestlandet, hvor hjorten ofte blir skutt relativt nær bebyggelsen/nabogården grytidlig om morgenen mens det ennå er mørkt, vil lyddemperen kunne bidra til at naboen lettere får ha sin søvn i fred. 

Bidrar til Human Jaktutøvelse
Imidlertid er det en annen effekt med lyddemperen enn den tilsiktede som i størst grad bidrar til bruken i denne jaktformen. Skudd blir som nevnt ovenfor svært ofte avfyrt så tidlig om morgenen at det fortsatt er mørkt. Dette fordi hjorten er mest aktiv på denne tiden. For å kunne gjøre dette kreves det et godt kikkertsikte, men det største problemet med jakt i dårlig lys intreffer etter skuddløsning. En sterk munningsflamme fjerner det som er av nattesyn og synet forsvinner i de neste kritiske sekundene. Det er nå man normalt skal observere hvordan dyret reagerte på skuddet og hvor det tok veien. Svært ofte løper hjorten selv med et perfekt hjerteskudd, et godt stykke før døden intreffer. Det kan være problematisk å finne dyret igjen, selv etter at det har blitt lyst, og ettersøk er unødvendig blitt igangsatt. Lyddemperen fjerner mesteparten av denne munningsflammen og jegeren beholder nattesynet og kan observere dyret hele tiden.  Eventuelle ettersøk ved skadeskyting vil også derfor mye raskere kunne bli organisert. 

Effektiviserer jakta
Mangelen på munningsflamme gjør også at fluktreaksjoner på hjortedyra ikke blir utløst. Står det flere dyr innenfor skuddhold og man har fellingsløyve på flere dyr vil man normalt ha anledning til å skyte flere ganger uten at dyra løper bort.  

Sikrere og mer behagelig skyting
En annen bieffekt som lyddemperen har på slike våpen er at rekylen blir betydelig redusert. For enkelte våpen med mer enn 50%. Dette medfører igjen at mange skyttere skyter bedre/sikrere. 

Lyddemperen vil i disse eksemplene som her er nevnt altså medføre at jakta blir utført på en sikrere og mer human måte, samtidig som at støyplagene blir redusert. 
      Powered by: www.i-tools.no