Hovedside    |   OM OSS    |   OM BUTIKKEN    |   BØRSEMAKERVERSTED    |   INFO SIDEN    |   FORESPØRSEL


 

Støymålinger og dempingsverdier ved bruk av forskjellige lyddempere/kalibre.

Nedenfor finner du resultater av støymålinger i forskjellige kalibere og med forskjellige lyddempere. Vi utfører kontinuerlig tester med forskjellige kombinasjoner kaliber og lyddempere - også konkurrerende produsenters.
Alle testene blir utfør på nøyaktig samme lokalisjon og under samme forhold. Vi benytter det beste og mest nøyaktige måleutstyret som er på markedet (Norsonic Nor 131) og alle målinger blir utført 3 ganger. Dersom det fremkommer forskjeller mellom de 3 skuddene, vil gjennomsnittsverdien bli oppgitt. Vi henter ut en rekke verdier, men i tabellen er det de 2 mest aktuelle verdiene du finner. Nemlig Peak(høyeste støyverdi) og FastMax (høyeste gjennomsnittlig støyverdi innenfor 125/1000 sek.). FastMax er nærmest den subjektivt oppfattede støyverdien, da øret ikke rekker å oppfatte Peak-verdien.Vi oppgir begge verdier med A-veiing. Dette innebærer at de frekvensene som det menneskelige øre er mest følsom for "teller" mer enn de frekvenser som øret ikke så lett oppfatter. Denne veiingen av frekvensene er mest hensiktsmessig både ut ifra hvordan støyen oppfattes og hvor skadelig den er for hørselen og er standarden for slike målinger. Er du spesielt interessert har vi også verdiene med B-veiing og Z-veiing og vi har også verdier for ImpulsMax.
Alle målingene blir foretatt ved skytterens høyre øre og med mikrofonen vendt forover. På denne måten blir verdiene identiske med hvordan ørene fanger lyden opp. Alle verdiene blir avrundet til nærmeste 0,5 db.
Støymåling med Alm IMS-demper
Støymåling av Alm IMS M1 på Sauer 202 kal. 6,5x55. Legg merke til demperens størrelse.

Denne tabellen blir utvidet for hver ny måling og blir etterhvert trolig den eneste skikkelige tabell hvor forskjellige dempere kan sammenliknes. Vi etterstreber derfor en pinlig nøyaktighet ved alle målinger - også av andre produsenters lyddempere.


Kaliber .17 HMR (CZ 452 Varmint med CCI  17 HMR)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

143,0 db

115,0 db

-----

-----

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

122,5 db

97,0 db

20,5 db

18,0 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

 

 

 

 

Alm IMS M3

220

207

35mm

590g

 

 

 

 

Alm Titandemper

243

230

46,7mm

595g

 

 

 

 

 

Kaliber .222 (Sako Vixen m/ 58?cm pipe og Federal Power Shok 55 gr.S.P.)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

154,0 db

127,0 db

-----

 

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

130,0 db

105,5 db

24,0 db

21,5 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

125,5 db

103,0 db

28,5 db

24,0 db

Alm IMS M3

220

207

35mm

590g

124,0 db

102,0 db

30,0 db

25,0 db

Alm Titandemper

243

230

46,7mm

595g

 

 

 

 

Hausken demper

245

150

50mm

470g

125,0 db

101,5 db

29,0 db

25,5 db

Dan Arms ?

300?

150?

50mm

1100

128,5 db

106,5 db

25,5 db

20,5 db


Støymåling av konkurrentenes lyddempere
Her testes en av våre konkurrenters (Dan Arms) teleskopiske demper i kal. .222 Rem. Demperen er svær og tung og demper omtrent likt som den "bittelille" IMS M1-demperen. Demperen er laget i stål og tåler nok i likhet med IMS-demperne nesten ubegrenset antall skudd.
For støyverdier se i tabellen ovenfor (.222) og nedenfor (.223).

 

Kaliber .223 (Sako Vixen m/ 50cm pipe og Federal American Eagle 55 gr.FMJ Boat Tail)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

154,0 db

127,0 db

-----

 

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

129,0 db

106,0 db

25,0 db

21,0 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

128,0 db

105,0 db

26,0 db

22,0 db

Alm IMS M3

220

207

35mm

590g

124,5 db

104,0 db

29,5 db

23,0 db

Alm Titandemper

243

230

46,7mm

595g

 

 

 

 

Hausken demper

245

150

50mm

470g

125,0 db

102,0 db

29,0 db

25,0 db

Dan Arms?

300

150

50mm

1100

127,5 db

105,5 db

26,5 db

21,5 db

 

Kaliber .22-250 (Tikka M595 (pipelengde 56??cm.) m/ Federal Power S. 55 grs. SP )

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

157,0 db

132,0 db

-----

-----

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

130,5 db

108,0 db

26,5 db

24,0 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

127,5 db

105,5 db

29,5 db

26,5 db

Alm IMS M3

220

207

35mm

590g

126,0 db

104,5 db

31,0 db

27,5 db

Alm Titandemper

243

230

46,7mm

595g

125,5 db

104,0 db

31,5 db

28,0 db

 

Kaliber .243 (Sako Hunter (56cm pipe) m/95 grs. kule

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

153,5 db

129,5 db

-----

-----

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

134,0 db

112,5 db

19,5 db

17,0 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

133,5 db

111,0 db

20,0 db

18,5 db

Alm IMS M3

220

207

35mm

590g

130,5 db

109,0 db

23,0 db

20,5 db

Alm Titandemper

(kal. .30)

243

230

46,7mm

595g

128,0 db

107,5 db

25,5 db

22,0 db

 

 

Kaliber 6,5x55 (Sauer 202 Classic (60cm pipe) m/ S&B 140 gr.FMJ)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

157,0 db

129,5 db

-----

-----

Alm IMS M1 (alle)

150

137

35mm

390g

136,5 db

114,0 db

20,5 db

15,5 db

Alm IMS M2 (alle)

185

172

35mm

490g

136,0 db

113,0 db

21,0 db

16,5 db

Alm IMS M3 (alle)

220

207

35mm

590g

132,0 db

110,0 db

25,0 db

19,5 db

Alm Titandemper

243

230

46,7mm

595g

 

 

 

 

 

Kaliber .270 Win.(Remington 700 ADL 24” pipe m/ Federal Hi-Shook 150g Grand Slam)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

155,0 db

129,0 db

-----

-----

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

142,0 db

117,0 db

13,0 db

12,0 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

134,0 db

113,0 db

21,0 db

16,0 db

A-TEC Std. Rifl.

275

155

44,0mm

550g

133,5 db

111,5 db

21,5 Db

17,5 db

 

Kaliber .270 Win. (Mauser M98 (pipelengde 56 cm.) m/ Federal 150 gr. Fusion )

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

157,0 db

131,5 db

-----

-----

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

144,0 db

118,0 db

13,0 db

13,5 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

136,5 db

114,0 db

20,5 db

17,5 db

Alm IMS M3

220

207

35mm

590g

134,5 db

113,0 db

22,5 db

18,5 db

Alm Titandemper

243

230

46,7mm

595g

129,0 db

110,5 db

28,0 db

21,0 db

  

Kaliber .30-06 (Tikka M690 m/49cm pipe og S&B .30-06 treningsammo)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

158,0 db

132,5 db

-----

 

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

140,0 db

116,5 db

18,0 db

16,0 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

137,0 db

114,5 db

21,0 db

18,0 db

Alm IMS M3

220

207

35mm

590g

133,5 db

112,5 db

24,5 db

20,0 db

Alm Titandemper

243

230

46,7mm

595g

130,0 db

110,0 db

28,0 db

22,5 db

 

Kaliber .300 Weath.Mag. (Sako Hunter (65cm pipe) m/180 grs. kule)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

158,0 db

132,0 db

-----

-----

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

139,5 db

116,5 db

18,5 db

15,5 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

136,0 db

114,0 db

22,0 db

18,0 db

Alm IMS M3

220

207

35mm

590g

131,0 db

110,0 db

27,0 db

22,0 db

Alm Titandemper

243

230

46,7mm

595g

128,5 db

107,5 db

29,5 db

24,5 db

 

Kaliber .338 Win.Mag. (Tikka M690 (60 cm pipe) m/Federal Hi-Shook 225 g. SP)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

157,0 db

133,5 db

-----

-----

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

144,5 db

121,0 db

12,5 db

12,5 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

 

 

 

 

Alm IMS M3

220

207

35mm

590g

 

 

 

 

Alm Titandemper

243

230

46,7mm

595g

 

 

 

 

           

Kaliber .375 H&H (Remington 700(60cm pipe) m/Federal Premium 300 g. Nosler Part.)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

158,5 db

132,5 db

-----

-----

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

141,5 db

118,0 db db

17,0 db

14,5 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

 

 

 

 

Alm IMS M3

220

207

35mm

590g

 

 

 

 

Alm Titandemper

243

230

46,7mm

595g

 

 

 

 

           

           

Kaliber .38 Spesial (Winchester 94 AE Trapper – 16” pipe med S&B 158g.LRN)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

149,0 db

      119,5 db

-----

-----

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

132,0 db

      105,5 db

17,0 db

14,0 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

 

 

 

 

Alm IMS M3

220

207

35mm

590g

 

 

 

 

Alm Std.demper

245

230

42,0mm

890g

128,0 db

99,5 db

21,0 db

20,0 db

Alm Titandemper

243

230

46,7mm

595g

 

 

 

 

 

Kaliber .357 Mag (Winchester 94 AE trapper – 16” pipe med Fiocchi 142g.FMJTC)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

151,0 db

122,0 db

-----

-----

Alm IMS M1

150

137

35mm

390g

132,0 db

107,5 db

18,5 db

14,5 db

Alm IMS M2

185

172

35mm

490g

 

 

 

 

Alm IMS M3

220

207

35mm

590g

 

 

 

 

Alm Std.demper

245

230

42,0mm

890g

127,5 db

103,0 db

23,5 db

19,0 db

Alm Titandemper

243

230

46,7mm

595g

 

 

 

 

 

Andre dempertyper (konkurrenter)

Testing av Hausken-demper kal. .223
Testing av Hausken-demper på Sako Vixen kal. .223. Demperen demper bra, men er veldig mye større enn IMS-demperne og tåler ikke ubegrenset antall skudd (Hus og innmat i aluminium) For støyverdier se kal. .222 og .223 lenger oppe på siden.


Brügger & Thommet

 

Kaliber .308 Win. (Remington 700 m/ 46cm pipe  og S&B 180 g. FMJ)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

156,0 db

129,0 db

-----

-----

Brügger & Thommet

230

217

35mm

745g

134,5 db

112,5 db

21,5 db

16,5 db

Demperen er produsert i 100% stål.

 

A-tech – ”teleskopisk” lyddemper

Kaliber .270 Win.(Remington 700 ADL 24” pipe m/ Federal Hi-Shook 150g Grand Slam)

Demper variant

Lengde

 i mm.

Lengde

Foran

munning

Diam

Vekt

db-verdier

Peak

(A-veiing)

db-verdier

Fast Max

(A-veiing)

Reduksjon

PEAK

(A-veiing)

Reduksjon

Fast Max

(A-veiing)

uten demper

-----

 

-----

-----

155,0 db

129,0 db

-----

-----

A-TEC Std.

275mm

155

44,0mm

550g

133,5 db

111,5 db

21,5 Db

17,5 db

Demperhus i aloksert aluminium. Innvendig første skive i stål, resten i aluminium.

  
      Powered by: www.i-tools.no